Is de Kwalibo regeling ook van toepassing op de NRB?

Vraag

Is de Kwalibo regeling ook van toepassing op de NRB?

Antwoord

Ja. Daar waar de inspectie van vloeistofdichte vloeren volgens  AS SIKB 6700  een eis is binnen de NRB, geldt dat deze alleen uitgevoerd mogen worden door een persoon of instelling die voor deze werkzaamheid beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

Specifiek voor de aanleg van vloeistofdichte vloeren bij tankplaatsen met een doorzet van meer dan 25.000 liter per jaar geldt dat een erkende persoon of instelling deze volgens  BRL SIKB 7700  moeten aanleggen. Ook de periodieke keuring van ondergrondse tanks moet uitgevoerd worden door een erkende persoon of instelling. Personen of instellingen die voor deze werkzaamheid beschikken over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit vindt u op de pagina Zoeken naar erkende instellingen.