Hoe strikt moet de NRB worden toegepast?

Vraag

Hoe strikt moet de NRB worden toegepast?

Antwoord

De NRB is een richtlijn voor vergunningverlening en gé;é;n wet. Het bevoegd gezag moet er verstandig mee omgaan. Via een bodemrisicoanalyse volgens het Stappenplan van de NRB kunnen bedrijven aangegeven in welk tempo en met welke prioriteit bodemknelpunten worden aangepakt.

Maatwerk binnen de NRB is mogelijk, maar dat moet duidelijk worden gemotiveerd in een plan van aanpak. Op basis van de eigenschap van een stof of een afwijkende bodemrisicofactor, kan het bevoegd gezag verzocht worden in afwijking van de standaard methode uit de BRCL een alternatieve voorziening te treffen waarmee ook een verwaarloosbaar bodemrisico wordt bereikt. De voorwaarden waaronder een dergelijk verzoek kan worden ingediend zijn opgenomen in bijlage 4 van deel 3 van de NRB.