Verwijzing in de NRB naar CUR rapport 2001-3 Beheer bedrijfsriolering bodembescherming voor het inspecteren van bestaande ondergrondse bedrijfsrioleringen

Vraag

Verwijzing in de NRB naar CUR rapport 2001-3 Beheer bedrijfsriolering bodembescherming voor het inspecteren van bestaande ondergrondse bedrijfsrioleringen

Antwoord

De NRB geeft regels waaraan de inspectie van een bedrijfsriolering moet voldoen. Het heeft de voorkeur om de inspectie van een bestaande bedrijfsriolering uit te voeren volgens de AS SIKB 6700 op vloeistofdichtheid. Als dit niet praktisch uitvoerbaar blijkt, wordt aanbevolen gebruik te maken van een onderhouds- en inspectieprogramma volgens het CUR-rapport 2001-3 Beheer bedrijfsriolering bodembescherming zoals in de NRB genoemd in cvmII van de BRCL categorie 5.1 bij bestaande ondergrondse riolering.