Wet- en regelgeving ondergrond

Bij de voorbereiding van de Structuurvisie Ondergrond is gebleken dat er nog geen overzicht bestond van regelgeving over de ondergrond, die voor de vaststelling en uitvoering van de structuurvisie het juridische kader vormt. Inmiddels is een dergelijk overzicht alsnog opgesteld. Hierin zijn heel wat ‘ondergrondse regelingen opgediept’. De bedoeling van het overzicht is vooral om na te gaan of er bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen die in de Structuurvisie Ondergrond zullen worden genomen, problemen te verwachten zijn.

Meer informatie


Zie ook

ondergrond Rotterdam 027