Praktijkvoorbeelden Wbb

Praktijkvoorbeelden

Met inwerkingtreding van de 'vernieuwde Wbb' verandert er veel in de onderzoeks- en saneringsketen. De beschikkingen instemming evaluatierapport en instemming nazorgplan zijn nieuw, de 'nieuwe' saneringsdoelstelling en het nieuwe saneringscriterium zorgen voor aanpassingen in de beschikkingen omtrent ernst en spoedeisenheid en instemming saneringsplan.

Modelbeschikkingen

Met de komst van de vernieuwde Wet bodembescherming hebben de provincie Utrecht en DMB gemeente Amsterdam de huidige beschikkingen herzien en nieuwe modelbeschikkingen opgesteld. DMB gemeente Amsterdam heeft de modelbeschikkingen ernst, spoed en saneringsplan aangepast en hierin de definitieve versie van de circulaire bodemsanering 2006 verwerkt. Hieronder vindt u concepten van de vernieuwde beschikkingen.

Saneringsplan