Wat was de aanleiding om de Wbb aan te passen?

Vraag

Wat was de aanleiding om de Wbb aan te passen?

Antwoord

De wetswijziging is enerzijds onderdeel van de afspraken die zijn opgenomen in het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties van 10 juli 2009. Anderzijds is dit wetsvoorstel bedoeld om invulling te geven aan het voornemen uit het regeerakkoord om te komen tot vermindering van bestuurlijke en administratieve lasten. Naast deze wijziging wordt er momenteel gewerkt aan een krachtige modernisering van de regelgeving. De nieuwe bodemregelgeving zal opgaan in de Omgevingswet.