Is er voor artikel 55ab Wbb een vermoeden van verontreiniging en indicatie van spoed vereist?

Vraag

Is er voor artikel 55ab Wbb een vermoeden van verontreiniging en indicatie van spoed vereist?

Antwoord

Ja, zie het eerste lid van het artikel. Het vermoeden van verontreiniging moet concreet zijn. Met andere woorden op enig oriënteren of ander veldonderzoek gestoeld. De indicatie van spoed is gebaseerd op de SUBI + lijsten, zoals deze in de bijlage bij het Besluit VERBOND (gewijzigd bij het Aanpassingsbesluit) zijn opgenomen.