Het bedrijf legt een onderzoek over dat ouder is dan vijf jaar. Kan ik daar als bevoegd gezag een beschikking op nemen?

Vraag

Het bedrijf legt een onderzoek over dat ouder is dan vijf jaar. Kan ik daar als bevoegd gezag een beschikking op nemen?

Antwoord

Zie het antwoord op de voorgaande vraag. Het bevoegd gezag moet een besluit zorgvuldig en gemotiveerd nemen. Bij de voorbereiding van een dergelijk besluit moet bovendien de nodige kennis worden vergaard. Wat de benodigde kennis in een concrete situatie inhoudt, kan per locatie verschillen. Zie ook vraag 13.