Een bedrijfsterrein voldoet aan de criteria van artikel 55ab, maar het veldonderzoek is meer dan vijf jaar oud. Kan de wettelijke plicht tot nader onderzoek worden geëffectueerd?

Vraag

Een bedrijfsterrein voldoet aan de criteria van artikel 55ab, maar het veldonderzoek is meer dan vijf jaar oud. Kan de wettelijke plicht tot nader onderzoek worden geëffectueerd?

Antwoord

Feitelijk is hier de vraag of het bodemonderzoek nog representatief is. Het antwoord op de vraag hangt af van de omstandigheden van het geval. Heeft zich in de tussenliggende periode een calamiteit voorgedaan of heeft er een (BUS)sanering plaatsgevonden? Bij gegevens die ouder zijn dan vijf jaar zal getoetst moeten worden of deze nog representatief zijn voor de huidige kwaliteit van de bodem. Gegevens zijn in elk geval voldoende recent indien de gegevens niet ouder zijn dan vijf jaar.