Moeten BUS-meldingen en het besluit op het evaluatieverslag van een uniforme sanering worden geregistreerd in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen met de komst van de Aanpassingswet Wbb?

Vraag

Moeten BUS-meldingen en het besluit op het evaluatieverslag van een uniforme sanering worden geregistreerd in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen met de komst van de Aanpassingswet Wbb?

Antwoord

Alle BUS-meldingen behoeven met ingang van 1 februari 2013 door de inwerkingtreding van de Aanpassingswet Wbb niet meer te worden geregistreerd in het kader van de Wkpb. De registratie van deze melding van een uniforme sanering was geregeld in artikel 1, onderdeel b, onder 2º, van de Wkpb. Met de inwerkingtreding van de Aanpassingswet Wbb is dit artikel gewijzigd en is onderdeel 2º vervallen. De reden voor deze wijziging is dat BUS-meldingen van relatief korte duur zijn en het registreren, en weer verwijderen van de registratie voor overbodige administratieve lasten zorgden. Op geregistreerde BUS-meldingen die vóór 1 februari 2013 zijn geregistreerd in het kader van de Wkpb blijft de Wkpb van toepassing.

De registratie van een BUS-evaluatieverslag, indien er sprake is van nazorg, moet nog wel plaatsvinden in het kader van de Wkpb. Het besluit tot instemming met het evaluatieverslag van een uniforme sanering is in geval van nazorg als beperkingenbesluit aangewezen. Hiervan is sprake bij het in standhouden van een aangebrachte isolatielaag (saneringsaanpak als bedoeld in artikel 3 eerste lid onder c of van een combinatie van de saneringsaanpakken bedoeld in artikel 3, eerste lid onder b en c van het BUS).