Hoe snel moeten alle nader onderzoeken zijn afgerond?

Vraag

Hoe snel moeten alle nader onderzoeken zijn afgerond?

Antwoord

Binnen zes maanden na inwerkingtreding moeten alle bedrijven, die krachtens artikel 55ab verplicht zijn tot nader onderzoek, dat onderzoek hebben overgelegd aan het bevoegd gezag. Dat betekent, uitgaande van inwerkingtreding per 1 juli 2013, dat het bevoegd gezag uiterlijk op 1 januari 2014 in bezit moet zijn van alle nader onderzoeken.