Hoe verhoudt art 55ab Wbb zich tot art 55b Wbb?

Vraag

Hoe verhoudt art 55ab Wbb zich tot art 55b Wbb?

Antwoord

Deze artikelen werken opvolgend. In de praktijk bleek artikel 55b Wbb niet goed uitvoerbaar omdat in veel gevallen het nader onderzoek ontbrak, zodat het niet mogelijk was een beschikking te nemen over de verontreiniging op het bedrijfsterrein. Met de komst van artikel 55ab Wbb wordt voorzien in een directe verplichting tot het doen van dergelijk nader onderzoek.