Wanneer treden de aanpassingen van de Wet bodembescherming in werking?

Vraag

Wanneer treden de aanpassingen van de Wet bodembescherming in werking?

Antwoord

De wijziging van de Wet bodembescherming (hierna: Aanpassingswet Wbb) is in werking getreden op 1 februari 2013. Een uitzondering hierop vormt het nieuwe artikel 55ab Wbb inzake nader onderzoek van rechtswege dat in werking is getreden per 1 juli 2013 (gelijktijdig met de de inwerkingtreding van het Aanpassingsbesluit Wbb (naar verwachting per 1 juli 2013).