Zijn bij de risicobeoordeling de normen voor lood naar beneden bijgesteld?

Vraag

Zijn bij de risicobeoordeling de normen voor lood naar beneden bijgesteld?

Antwoord

Uit recente onderzoekgegevens blijkt dat er een lagere opname van lood via voedingsgewassen is dan voorheen berekend. Bij bodemfuncties waarbij sprake is van gewasconsumptie (zoals ‘wonen met tuin’) betekent dit, dat pas bij een hogere loodconcentratie in de bodem de blootstelling kritisch wordt en tot effecten bij de mens kan leiden. Daarnaast is door EFSA/JECFA (internationaal onderzoeksorganisatie) aangegeven dat er geen veilige waarde is voor de blootstelling van kinderen aan lood. Gezien het EFSA/JECFA advies is het zeer onwenselijk om thans hogere loodconcentraties in de bodem te hanteren als grens voor onaanvaardbare humane risico's. De werkgroep NOBOWA deelt deze opvatting. Het gevolg hiervan is dat de concentratie aan lood in de bodem waarbij sprake is van onaanvaardbare humane risico's voor de bodemfunctie ‘wonen met tuin’ in stap 2 ongewijzigd blijft. Wel is in de Circulaire bodemsanering de mogelijkheid geboden om op basis van een locatiespecifieke beoordeling (stap 3) rekening te houden met locatiespecifieke kenmerken, zoals bijvoorbeeld het hanteren van een factor voor de biobeschikbaarheid van lood van 40% bij stedelijke ophooglagen, toemaakdekken en hiermee vergelijkbare bodems waarvan kan worden aangetoond dat de loodverontreiniging een lage humane biobeschikbaarheid heeft. Het bevoegd gezag heeft in stap 3 ook de mogelijkheid om rekening te houden met beperkte gewasconsumptie uit eigen tuin, een gebuiksbeperking aan te geven (afraden van consumptie uit eigen tuin) of ui te gaan van de daadwerkelijke opname van lood door moestuingewassen op basis van gewasmetingen.