Is het volumecriterium om vast te kunnen stellen of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging ook van toepassing op asbest?

Vraag

Is het volumecriterium om vast te kunnen stellen of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging ook van toepassing op asbest?

Antwoord

Nee, voor asbest is het volumecriterium niet van toepassing. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest in de bodem als de gemiddelde concentratie binnen een ruimtelijke eenheid hoger is dan de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. (gewogen; concentratie serpentijn + 10 x concentratie amfibool). Het vaststellen van de gemiddelde gewogen asbestconcentratie dient te worden uitgevoerd conform de NEN 5707.

Bij de overige stoffen is het volumecriterium wel van toepassing. Voor deze stoffen geldt dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als voor één of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden in een hoeveelheid van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van een bodem- of sedimentverontreiniging, of 100 m3 poriënverzadigd bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging.