Kan het voorkomen dat bij gehalten onder de interventiewaarden toch sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging?

Vraag

Kan het voorkomen dat bij gehalten onder de interventiewaarden toch sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging?

Antwoord

In enkele specifieke situaties kan bij gehalten onder de interventiewaarden ook sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging, omdat sprake kan zijn van (actuele) humane risico’s. Dit geldt voor de zogenaamde gevoelige functies:

  • moestuin/volkstuin
  • plaatsen waar vluchtige verbindingen aanwezig zijn in het grondwater in combinatie met hoge grondwaterstanden en/of in de onverzadigde bodem onder bebouwing
  • plaatsen waar sprake is van gewasconsumptie en waar een verontreiniging met PCB's in de contactzone aanwezig is.

Voor deze situaties verdient het dus toch aanbeveling om de standaard risicobeoordeling middels het computerprogramma Sanscrit te doorlopen.