Hoe moet ik omgaan met één en dezelfde verontreiniging, die zowel voor als na 1987 is ontstaan?

Vraag

Hoe moet ik omgaan met één en dezelfde verontreiniging, die zowel voor als na 1987 is ontstaan?

Antwoord

In zo’n geval moet worden onderzocht welk gedeelte van de verontreiniging vóór en ná 1987 is ontstaan. Is het grootste gedeelte ontstaan voor 1987 dan moet het reguliere saneringsspoor worden gevolgd (artikel 28 Wbb e.v.) en vice versa. Wanneer dit niet mogelijk is, dan zal het bevoegd gezag op basis van de beschikbare informatie een beslissing moeten nemen om dit als een oud of als een nieuw geval aan te merken (met bijbehorende saneringsdoelstelling). Het is niet wenselijk als er meerdere saneringssporen tegelijkertijd worden gevolgd.