Heb ik altijd een saneringsplan nodig?

Vraag

Heb ik altijd een saneringsplan nodig?

Antwoord

Nee. Volgens artikel 39 Wbb moet een saneringsplan worden ingediend als het voornemen bestaat de bodem te saneren. Deze zin is bij de laatste wijziging van de Wbb in 2006 toegevoegd. Voor die tijd was het verplicht om altijd het saneringsonderzoek en het saneringsplan te overleggen. Sinds 1 januari 2006 is dat laatste alleen nodig als er een concreet voornemen bestaat de bodem te saneren. Deze aanpassing is doorgevoerd, omdat niet langer in alle gevallen waarin sprake is van ernstige verontreiniging ook een sanering moet plaatsvinden. Er moet gesaneerd worden als er sprake is van ernst en spoed als bedoeld in artikel 37 lid 1 Wbb. Daarnaast vindt sanering plaats indien dit noodzakelijk is vanwege de ontwikkeling van een locatie. Bijvoorbeeld op eigen initiatief van de betrokken eigenaar of erfpachter vanwege bouwplannen. Dit wordt ook wel een vrijwillige sanering genoemd.