Valt graven in verontreinigde grond ook onder saneren?

Vraag

Valt graven in verontreinigde grond ook onder saneren?

Antwoord

Ja, indien dit handelingen zijn waardoor de verontreiniging wordt verminderd of verplaatst en vallen onder het (raam)saneringsplan of BUS-melding.