Welke handelingen kunnen onder het saneren van de bodem vallen?

Vraag

Welke handelingen kunnen onder het saneren van de bodem vallen?

Antwoord

Maatregelen ter voorbereiding van de sanering (plaatsen van een afrastering, verwijderen van opstellen of het aanbrengen van bouwtechnische voorzieningen), maar ook het aanbrengen van een isolatielaag (bijvoorbeeld een asfaltlaag) of het tijdelijk uitplaatsen onder het Besluit uniforme saneringen (BUS). Saneren kan zich ook op een dreigende verontreiniging richten en een preventief karakter hebben. Ook het beheren van de verontreiniging en nazorg vallen onder het saneringsbegrip.