Wat gebeurt er als voor 22 december 2009 (datum inwerkingtreding Wtw) op grond van de Wbb een beschikking 'ernst en spoed' genomen is?

Vraag

Wat gebeurt er als voor 22 december 2009 (datum inwerkingtreding Wtw) op grond van de Wbb een beschikking 'ernst en spoed' genomen is?

Antwoord

Of de sanering al gestart is of niet, de Wbb blijft van toepassing, totdat er een beschikking op het evaluatieverslag is verkregen. Daarmee vervalt de nazorgverplichting vanuit de Wbb.