Wat gebeurt er als voor 22 december 2009 op grond van de Wbb een beschikking 'ernst' en 'geen spoed' genomen is, en de sanering nog niet is gestart?

Vraag

Wat gebeurt er als voor 22 december 2009 op grond van de Wbb een beschikking 'ernst' en 'geen spoed' genomen is, en de sanering nog niet is gestart?

Antwoord

De Wbb beschikking is komen te vervallen met de inwerkingtreding van de Wtw. Ingrepen in de waterbodem vallen voortaan onder de Wtw. Het saneringstraject van de Wbb is hiermee komen te vervallen.