Wat gebeurt er als voor 22 december 2009 op grond van de Wbb een beschikking 'ernst' en 'geen spoed' genomen is, en de sanering al gestart is?

Vraag

Wat gebeurt er als voor 22 december 2009 op grond van de Wbb een beschikking 'ernst' en 'geen spoed' genomen is, en de sanering al gestart is?

Antwoord

Vanaf 22 december 2009 is de Wtw van toepassing en de grondslag van de lopende sanering komen te vervallen. Dit betekent dat de saneerder juridisch niet langer gehouden is conform het saneringsplan te saneren. Ook is er geen verplichting tot evaluatie en/ of nazorg meer. Dit neemt niet weg dat de sanering nog steeds volgens het saneringsplan kan worden uitgevoerd. Dit vanwege eventuele contractuele afspraken met uitvoerders van de sanering en samenloop met andere maatregelen.