Wat is er geregeld voor nieuwe waterbodemverontreinigingen?

Vraag

Wat is er geregeld voor nieuwe waterbodemverontreinigingen?

Antwoord

Voor nieuwe verontreinigingen geldt de zorgplicht van de Wtw (art 6.8 Wtw). Deze bepaling sluit nauw aan bij de zorgplichtbepaling van de Wbb (art 13 Wbb) en geldt voor verontreinigingen onstaan na 01 januari 1987. De Wtw neemt alle zorgplichtverontreinigingen vanaf 01 januari 1987 over via het overgangsrecht.