Wat zijn grensoverschrijdende verontreinigingen?

Vraag

Wat zijn grensoverschrijdende verontreinigingen?

Antwoord

Van grensoverschrijdende verontreiniging is sprake als verontreinigingen vanuit het watersysteem in de landbodem terechtkomen en andersom. De aanpak van grensoverschrijdende gevallen wordt gekoppeld aan de ligging van de bron van de verontreiniging, op voorwaarde dat er een duidelijke (punt)bron te vinden is. Dit betekent het volgende: aanpak volgens de Wbb als de bron op de landbodem ligt en aanpak volgens de Wtw, indien dit wenselijk is, als de bron in het watersysteem ligt.

Indien sprake is van een grensoverschrijdende verontreiniging met (punt)bron in landbodem, dan is artikel 63c van de Wbb van toepassing. Artikel 63c Wbb bevat het juridische kader voor dergelijke verontreinigingen en is een spiegelbepaling van artikel 5.17 Wtw. Het moet gaan om een verontreiniging die als ‘ernst en spoed’ beschikt is. Artikel 63c Wbb bepaalt dat Gedeputeerde Staten, als zij maatregelen nemen, overleg plegen met de waterbeheerder. Via artikel 88 Wbb zijn aan de bevoegd gezaggemeenten voor grensoverschrijdende gevallen op grond van de Wbb dezelfde bevoegdheden toebedeeld als aan GS.