In een beschikking ernst en urgentie van 1 december 1996 is de saneringsaanvang bepaald op binnen 12 jaar na afgeven beschikking (cat. III), dus vóór 1 december 2008. Mag ik in dit geval herbeschikken omdat er geen sprake lijkt te zijn van overschrijding?

Vraag

In een beschikking ernst en urgentie van 1 december 1996 is de saneringsaanvang bepaald op binnen 12 jaar na afgeven beschikking (cat. III), dus vóór 1 december 2008. Mag ik in dit geval herbeschikken omdat er geen sprake lijkt te zijn van overschrijding?

Antwoord

Nee. In art. II lid 3 is bepaald dat de oude beschikkingen ernst en urgentie van kracht blijven en worden gelijkgesteld met beschikkingen waarin is vastgesteld dat spoedige sanering noodzakelijk is.

Alleen beschikkingen waarin een tijdstip is vastgesteld met betrekking tot de aanvang van de sanering dat ligt tenminste vier jaar na 1 januari 2006, dus na 1 januari 2010, kunnen op verzoek worden herbeschikt. In andere gevallen is herbeschikking alleen mogelijk wanneer er nieuwe feiten of omstandigheden zijn aan te duiden die, als zij destijds bekend waren geweest, tot andere besluitvorming hadden geleid.