Is er overgangsrecht?

Vraag

Is er overgangsrecht?

Antwoord

Ja, het overgangsrecht is te vinden in de artikelen II, III, IV van de wijzigingswet Wbb en in artikel 44 van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering.