Moet een restverontreiniging die om technische reden achter moet en ook mag blijven na een zorgplichtaanpak (13 Wbb) of ongewoon voorval (30 Wbb) op grond van de Wbb wel of niet bij het Kadaster geregistreerd worden?

Vraag

Moet een restverontreiniging die om technische reden achter moet en ook mag blijven na een zorgplichtaanpak (13 Wbb) of ongewoon voorval (30 Wbb) op grond van de Wbb wel of niet bij het Kadaster geregistreerd worden?

Antwoord

Een bevel als bedoeld in art. 30 wordt wel geregistreerd (zie Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen). Voor een sanering op grond van art. 13 wordt in de Wbb geen Wbb-besluit door de bevoegde overheden voorgeschreven, dus is er doorgaans geen Wbb-besluit aan te wijzen dat leidt tot registratie. Dit geldt ook voor een gesaneerde situatie waarbij sprake is van een restverontreiniging. Een dergelijke restverontreiniging kan niet bij het Kadaster geregistreerd worden, aangezien slechts die beperkingen moeten worden geregistreerd die uit een beschikking voortvloeien. Voor andere vragen over de Wkpb kunt u terecht bij de veelgestelde vragen over de Wkpb.