Waar is vastgelegd welk bestuursorgaan bevoegd is tot bestuurlijke handhaving?

Vraag

Waar is vastgelegd welk bestuursorgaan bevoegd is tot bestuurlijke handhaving?

Antwoord

'Het derde lid van artikel 95 Wbb geeft aan welke bestuursorganen bevoegd zijn tot bestuursrechtelijke handhaving van artikel 13 Wbb. Het betreft de minister van Infrastructuur en Milieu, gedeputeerde staten, burgemeester en wethouders en de waterkwaliteitsbeheerder. De wet bevat geen voorrangsregeling, zodat méér bestuursorganen tegelijkertijd handhavingsbevoegd kunnen zijn.