Welk recht is vanaf 1 januari 2006 van toepassing op een sanering die nog niet is uitgevoerd terwijl in 2005 met het saneringsplan is ingestemd?

Vraag

Welk recht is vanaf 1 januari 2006 van toepassing op een sanering die nog niet is uitgevoerd terwijl in 2005 met het saneringsplan is ingestemd?

Antwoord

Hierop is de Wbb van 1 januari 2006 van toepassing met uitzondering van het huidige art. 39 lid 1 Wbb (art. II lid 1). Voor saneringen die niet zijn afgerond voor 1 januari 2006 gelden wel de verplichtingen ten aanzien van het saneringsverslag (39c) en het nazorgplan (39d en 39e).