Kostenverhaal

Bodem+ is namens de Staat der Nederlanden belast met de uitvoering van de wettelijke taak kostenverhaal. Bij de uitvoering van deze taak werkt Bodem+ vaak samen met provincies en gemeenten die voorzien in gegevensverstrekking, noodzakelijk voor de onderbouwing van een individuele kostenverhaalzaak. Ook wordt Bodem+ ondersteund door het kantoor van de Landsadvocaat.

Kostenverhaal vindt plaats volgens de Wet bodembescherming (artikel 75). De Staat kan de kosten die zijn gemaakt voor onderzoek en sanering overeenkomstig de regels voor onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking verhalen op de veroorzaker van de bodemverontreiniging, respectievelijk op degene die door dat onderzoek of die sanering ongerechtvaardigd wordt verrijkt. In de de ‘Beleidsregel kostenverhaal’ en ‘Notitie Ongerechtvaardigde verrijking’ is neergelegd in welke gevallen de Staat kostenverhaal in ieder geval redelijk acht.

Contact

Voor vragen over kostenverhaal kunt u contact opnemen met de helpdesk van Bodem+.

Downloads

Externe links