Nieuws over de Wet bodembescherming

Nieuws over bodem in de Omgevingswet.