Wat gebeurt er als het bevoegd gezag op 1 januari 2014 niet in bezit is van een nader onderzoek van de eigenaar van een bedrijfsterrein dat verplicht was tot nader onderzoek op grond van artikel 55ab?

Vraag

Wat gebeurt er als het bevoegd gezag op 1 januari 2014 niet in bezit is van een nader onderzoek van de eigenaar van een bedrijfsterrein dat verplicht was tot nader onderzoek op grond van artikel 55ab?

Antwoord

De Wbb geeft de mogelijkheid van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving, uiteraard met een draagkrachtige onderbouwing van de sanctie.
Indien de betrokkene nalaat het nader onderzoek (tijdig) uit te voeren, kan het bevoegd gezag Wbb handhavend optreden door middel van bestuursdwang of een dwangsom. Het nieuwe artikel wordt tevens opgenomen in artikel 1a van de Wet op de economische delicten, zodat niet naleving van het artikel ook strafrechtelijk kan worden gehandhaafd.