Kan ik nog steeds een sanering combineren met een bodemenergiesysteem?

Vraag

Kan ik nog steeds een sanering combineren met een bodemenergiesysteem?

Antwoord

Ja, dat kan. Bijvoorbeeld als verontreinigd grondwater ontoelaatbaar wordt verspreid. In een dergelijke situatie wordt het reguliere saneringstraject gevolgd of moet een BUS-melding gedaan. De wijziging van artikel 28 Wbb staat dit niet in de weg.