Vloeien uit de beschikking op het evaluatieverslag als bedoeld in artikel 39c Wbb zelfstandige, publiekrechtelijke beperkingen voort zoals bedoeld in de Wkpb?

Vraag

Vloeien uit de beschikking op het evaluatieverslag als bedoeld in artikel 39c Wbb zelfstandige, publiekrechtelijke beperkingen voort zoals bedoeld in de Wkpb?

Antwoord

Ja, dat kan. De beschikking op het evaluatieverslag is een besluit dat op de voet van artikel 2 lid 4 Wkpb moet worden ingeschreven. Het besluit op het evaluatieverslag is een besluit waarbij de beperkingen volgend uit de beschikking ernst en spoed kunnen komen te vervallen. Daarnaast kan deze beschikking ook leiden tot het wijzigen van de publiekrechtelijke beperkingen die voortvloeien uit de beschikking ernst en spoed. Dat kan alleen als sprake is van beperkingen (en geen nazorgverplichtingen) mits opgenomen in de beschikking op het evaluatieverslag. Dit laat onverlet dat als er wel een nazorgplan is opgesteld, het besluit hierop wel moet worden geregistreerd in het kader van de Wkpb.