Waar zijn de streef- en interventiewaarden voor grond en grondwater vastgelegd? Wat is de status van de streefwaarden voor grond?

Vraag

Waar zijn de streef- en interventiewaarden voor grond en grondwater vastgelegd? Wat is de status van de streefwaarden voor grond?

Antwoord

De streef- en interventiewaarden voor grondwater en de gewijzigde interventiewaarden voor grond zijn opgenomen in bijlage 1 van de Circulaire bodemsanering. De achterliggende wetenschappelijke onderbouwing is te lezen in het NOBO-rapport.

De streefwaarden voor grond zijn niet langer opgenomen in de circulaire zelf, maar alleen nog in het NOBO-rapport. Bij milieuhygiënisch bodemonderzoek worden de streefwaarden vervangen door de Achtergrondwaarde uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit.

De streefwaarden voor grond blijven alleen van belang in het kader van de zorgplicht (artikel 13 Wbb), bij nieuwe gevallen van bodemverontreiniging. Als terugsaneerwaarde wordt hier vaak de streefwaarde, of in het geval dat een verontreiniging verhoogd voorkomt (bijvoorbeeld door een andere oorzaak of van natuurlijke herkomst is) een lokale achtergrondwaarde, gehanteerd.