Hoe moet ik omgaan met twee verschillende verontreinigingen, waarvan de een vóór en de ander ná 1987 is ontstaan, die zodanig met elkaar zijn vermengd dat zij niet meer afzonderlijk kunnen worden aangepakt?

Vraag

Hoe moet ik omgaan met twee verschillende verontreinigingen, waarvan de een vóór en de ander ná 1987 is ontstaan, die zodanig met elkaar zijn vermengd dat zij niet meer afzonderlijk kunnen worden aangepakt?

Antwoord

Hiervoor biedt de wet geen kant-en-klare oplossing. De aanpak van deze verontreinigingen moet aansluiten op de omstandigheden van het geval. De eigenaar/veroorzaker moet in ieder geval maatregelen treffen om de ‘nieuwe’ verontreiniging zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. Deze maatregelen kunnen aan de redelijkheid worden getoetst.