Kan het bevoegd gezag op grond van de Wbb het saneringstijdstip veranderen?

Vraag

Kan het bevoegd gezag op grond van de Wbb het saneringstijdstip veranderen?

Antwoord

Ja, volgens art. 37 lid 6 kan het tijdstip anders worden vastgesteld naar aanleiding van genomen tijdelijke beveiligingsmaatregelen, gemelde wijzigingen van het gebruik of wijzigingen van omstandigheden. Hiervoor is een nieuwe beschikking nodig, bevattende wijziging van het tijdstip.