Moet een restverontreiniging die om technische reden achter moet en ook mag blijven na een zorgplichtaanpak (13 Wbb) wel of niet bij het Kadaster geregistreerd worden?

Vraag

Moet een restverontreiniging die om technische reden achter moet en ook mag blijven na een zorgplichtaanpak (13 Wbb) wel of niet bij het Kadaster geregistreerd worden?

Antwoord

Voor een sanering volgens art. 13 wordt in de Wbb geen Wbb-besluit door de bevoegde overheden voorgeschreven, dus is er doorgaans geen Wbb-besluit aan te wijzen dat leidt tot registratie. Dit geldt ook voor een gesaneerde situatie waarbij sprake is van een restverontreiniging. Een dergelijke restverontreiniging kan niet bij het Kadaster geregistreerd worden, omdat slechts die beperkingen moeten worden geregistreerd die uit een beschikking voortvloeien.