Gaat een beperking in op de datum van ondertekening van het besluit, de datum van bekendmaking of op de datum dat het besluit onherroepelijk geworden is (zes weken later)?

Vraag

Gaat een beperking in op de datum van ondertekening van het besluit, de datum van bekendmaking of op de datum dat het besluit onherroepelijk geworden is (zes weken later)?

Antwoord

De beperking is er al voordat een besluit is genomen, die vloeit immers voort uit de feitelijke toestand. Relevant is de kenbaarheid van de beperking voor de belanghebbende. Daarvan is sprake zodra er sprake is van een aantekening.