Klopt het dat onder de Wkpb na een bodemsanering alleen de laatst geldende beperking blijft geregistreerd en dat de signaalfunctie van het kadaster verloren gaat na een multifunctionele bodemsanering?

Vraag

Klopt het dat onder de Wkpb na een bodemsanering alleen de laatst geldende beperking blijft geregistreerd en dat de signaalfunctie van het kadaster verloren gaat na een multifunctionele bodemsanering?

Antwoord

Ja, dat klopt. Als bijvoorbeeld na een multifunctionele bodemsanering uit het evaluatieverslag blijkt dat er geen sprake meer is van een beperking en dus geen sprake van nazorg dan vervalt de registratie die voortvloeit uit het eerder genomen besluit (bijv. beschikking ernst&spoed). Indien er nog wel sprake is van beperking, bijv. bij restverontreiniging, dan zal een opvolgend beperkingbesluit (beschikking op het nazorgplan) een eerder genomen besluit (beschikking ernst&spoed) vervangen. Dit gaat niet automatisch; het bevoegd gezag zal actief ervoor moeten zorgen dat het eerder genomen beperkingenbesluit uit de registratie wordt verwijderd/vervangen.

Bij raadpleging van kadaster-on-line worden alleen, actuele, vigerende beperkingenbesluiten getoond (zowel van provincies als gemeenten) en geen historie. Dit is dus anders dan voorheen. Vervallen of ingetrokken besluiten zijn aldus niet (meer) zichtbaar. Historische informatie kan wel worden opgevraagd bij het Kadaster. Voor historische informatie over beperkingenbesluiten van gemeenten moet men zich tot de betreffende gemeente richten, niet tot het Kadaster. Ten aanzien van deze besluiten verliest het Kadaster dus een signaalfunctie (art. 10 lid 2 Wkpb, zie p. 9 van (Nota van Wijziging).