Kunnen uit de beschikking op het evaluatieverslag als bedoeld in artikel 39c Wbb ook zelfstandige, publiekrechtelijke beperkingen voortvloeien zoals bedoeld in de Wkpb?

Vraag

Kunnen uit de beschikking op het evaluatieverslag als bedoeld in artikel 39c Wbb ook zelfstandige, publiekrechtelijke beperkingen voortvloeien zoals bedoeld in de Wkpb?

Antwoord

Ja, dat kan. De beschikking op het evaluatieverslag is een besluit dat op de voet van art. 2 lid 4 Wkpb moet worden ingeschreven. Het besluit op het evaluatieverslag is een besluit waarbij de beperkingen volgend uit de beschikking ernst en spoed kunnen komen te vervallen. Daarnaast kan deze beschikking - door de inwerkingtreding van de Aanpassingswet per 1 februari 2013 - ook leiden tot het wijzigen van de publiekrechtelijke beperkingen die voortvloeien uit de beschikking ernst en spoed. Dat kan alleen indien sprake is van beperkingen (en geen nazorgverplichtingen) mits opgenomen in de beschikking op het evaluatieverslag.