Waar kan ik de Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming vinden en waarvoor is deze regeling bedoeld?

Vraag

Waar kan ik de Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming vinden en waarvoor is deze regeling bedoeld?

Antwoord

De Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming is op 26 juni 2007 in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 2007, 120). Deze regeling bepaalt wanneer kan worden aangenomen dat voor percelen die worden genoemd in de beschikkingen die onder de Wkpb vallen, publiekrechtelijke beperkingen voortvloeien. Het bevoegd gezag kan daarmee rekening houden bij het aanwijzen van de onroerende zaken in de diverse beschikkingen.