Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

Wetboeken-8

Op 1 juli 2007 is de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) van kracht geworden. De Wkpb moet de registratie van alle publiekrechtelijke beperkingen van de overheid verbeteren. Ook bodembesluiten waaruit publiekrechtelijke beperkingen voortvloeien vallen onder de Wkpb. In de Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming, die op 1 augustus 2007 in werking is getreden, is vastgelegd om welke bodembesluiten het gaat.

Meer informatie over de Wkpb en een handreiking voor het inschrijven van de stukken bij het Kadaster vindt u onderaan deze pagina.


Meer informatie

Externe links

Zie ook