Praktijkvoorbeelden Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

Sinds 1 juli 2007 is de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) van kracht. De Wkpb moet de registratie van alle publiekrechtelijke beperkingen van de overheid verbeteren, waardoor het voor een ieder makkelijker wordt inzicht te krijgen in de beperkingen die met betrekking tot een onroerende zaak gelden.

Aanmelding beperkingenbesluiten bij het Kadaster

Op basis van de Wkpb moeten provincies voortaan alle besluiten van publiekrechtelijke beperkingen inschrijven in de openbare registers van het Kadaster. Aan de analoge inschrijving worden op basis van de Kadasterwet en enkele andere regelingen specifieke eisen gesteld.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wkpb en de door het Kadaster gestelde eisen (doc, 29 kB) (doc, 29 kB) heeft de provincie Noord-Holland een model BUS-melding Kadaster (doc, 26 kB) (doc, 26 kB) opgesteld. Hier vindt u ook een voorbeeld van een beschikking Wet bodembescherming (pdf, 1.1 MB) (pdf, 106 kB) die beschikbaar is gesteld door de provincie Overijssel. Beide documenten voldoen aan de door het Kadaster gestelde eisen voor analoge inschrijving in de openbare registers.

Beperkingenbesluiten op grond van de Wet bodembescherming

De gemeente Helmond heeft een implementatiedocument (pdf, 202 kB) (pdf, 202 kB) opgesteld met een overzicht van de te registeren beperkingen op grond van de Wet bodembescherming.

Handreiking Inschrijven Wkpb

Door het LIB is in samenwerking met het Kadaster, Bodem+ en verschillende overheden gewerkt aan een handreiking Wkpb. In deze handreiking wordt met name ingegaan op de dagelijkse werkzaamheden, maar is ook een stuk gereserveerd voor de inhaalslag Wkpb. Deze handreiking is in het verleden op de website van het LIB gepubliceerd, maar wordt nu op de Bodem+ website bijgehouden.

Meer informatie

Downloads

Externe links