Kennisprogramma’s klimaat

Recente ontwikkelingen over kennisprogramma’s op het gebied van klimaatmitigatie en -adaptatie zijn:

  • Klimaatagenda van het Rijk. In deze agenda zijn over acht actielijnen ambities voor klimaatadaptatie en -mitigatie in de context van een duurzame ontwikkeling en een integrale aanpak beschreven.
  • De Nationale Adaptatie Strategie 2016. Begin 2016 is de Nationale Adaptatie Strategie (NAS) uitgebracht door het kabinet en heeft als hoofdonderwerp het ‘omgaan met klimaatverandering in alle sectoren die met deze verandering te maken krijgen’. De strategie is een aanvulling op het Deltaprogramma.
  • Programma's. De versnelling en ondersteuning van klimaatadaptatie gebeurt op allerlei manieren, vanuit diverse programma’s en initiatieven.

klimaat Kerkje uiterwaarden Oosterbeek