Kennisbehoefte Bodem en mobiliteit en transport

In deze kennisagenda zijn de kennisvragen opgenomen die samenhangen met de ordening van de stedelijke ondergrond.

ka bewustwordingBewustwording

Hoe is het bewustzijn bij stakeholders over de rol die ons natuurlijk systeem speelt bij mobiliteit en transport te vergroten? En hoe kan het besef dat de aanleg van infrastructuur en infrastructurele faciliteiten effect en hebben op dit natuurlijke systeem worden vergroot?

Voorbeelden gedetailleerde kennisvragen:

 • Wat is –in het kader van duurzaam transport- de rol van de ondergrond bij het duurzaam verbinden van hoofdwegen met “aders” en “haarvaten”?

ka statusbepalingStatusbepaling

Wat zijn de huidige capaciteiten van de ondergrond in het kader van mobiliteit en transport?

Voorbeelden gedetailleerde kennisvragen:

 • Wat is de staat van ondergrondse infra en wat betekent dit voor de vervangingsopgave en saneringsopgave van loze kabels en leidingen?

ka systeemkennisSysteemkennis

Welke (biologische, chemische en fysische) processen zijn van belang voor de status van het natuurlijk systeem? Hoe grijpt de infrastructuur in op deze processen?

Voorbeelden gedetailleerde kennisvragen:

 • Waaruit bestaan interacties tussen het natuurlijk systeem en (aanleg van) boven- en ondergrondse infra, nu en in de toekomst?
 • Treden er als gevolg van ingrepen voor de mobiliteit en transport verstoringen op van de balans tussen de potenties van het natuurlijk systeem en de behoeften van de maatschappij? En waardoor kenmerken deze verstoringen zich? En wat betekent dit voor de kwaliteit van het natuurlijk systeem?

ka afwegenAfwegen

 • Welke factoren en argumenten spelen een rol bij de duurzame afweging tussen de aanleg van boven- of ondergrondse infrastructuur?
 • Speelt behoud van de kwaliteiten van het natuurlijk systeem daarbij een rol?
 • En hoe kan met deze argumenten worden gestuurd op afwegingen?

ka implementatieImplementatie

Hoe is de balans tussen de capaciteiten van het natuurlijk systeem en de ingrepen daarin in het kader van ‘mobiliteit en transport’ te herstellem? Wat is de rol van landmanagement hierin?

Voorbeelden gedetailleerde kennisvragen:

 • Welke technieken zijn te ontwikkelen i.k.v. duurzaam en hindervrij grond-, weg- en waterbouw (bouwen op slappe bodem, hindervrij bouwen in en op de ondergrond)? En wat kunnen concepten als Building with nature hierin betekenen?
 • Welke innovaties zijn mogelijk voor beheer, meten en monitoren van ondergrondse infrastructuren?
 • Welke slimme functiecombinaties bij wegenbouw en – onderhoud en ecosysteemdiensten zijn mogelijk?

ka evaluatieEvaluatie

 • Waaruit bestaan positieve en negatieve wisselwerkingen tussen ondergrondse infrastructurele ontwikkelingen en het natuurlijk systeem en wat kunnen we leren van deze wisselwerking voor toekomstige infrastructurele ontwikkelingen in de ondergrond?

Nieuwe kennisvragen actualisatie 2018

Veel vragen m.b.t. mobiliteit en transport (vitale infrastructuur) uit de kennisagenda 2016 zijn nog actueel.

 • Hoe ontwikkel je een concreet klimaatrobuust beleid voor vitale infrastructuur met aandacht voor de ondergrond.
 • Bij multifunctioneel gebruik netwerken zijn belangrijke vragen: hoe organiseer je dit, hoe kunnen partijen meekoppelen? Welke mogelijkheden en welke beperkingen zijn er?
 • Hoe ordenen we K&L op een slimme en kosteneffectieve manier gezien energietransitie, klimaatverandering en groei datanetwerken

ka_kabels_en_leidingen