Klantenraad

Bodem+ vindt het belangrijk te weten wat de klanten beweegt, wat prioritaire onderwerpen zijn en welke relevante ontwikkelingen er in de sector (en steeds vaker daarbuiten) spelen. Daarom is er de klantenraad.

In de klantenraad gaan klanten, op persoonlijke titel, in discussie met elkaar over allerlei sector gerelateerde onderwerpen. Zo weet Bodem+ wat er leeft en speelt binnen de sector. Daarnaast is de Klantenraad als een spiegel voor Bodem+. Wij krijgen van de klantenraad terug wat men van onze producten en diensten vindt, waar men Bodem+ is tegengekomen en wat de verwachtingen zijn ten aanzien van Bodem+. De klantenraad komt gemiddeld 4 keer per jaar bij elkaar. Sinds 2014 is de Klantenraad Bodem+ samen gegaan met de Klantenraad van Kenniscentrum InfoMil. De Klantenraad is een gevarieerde groep mensen, met een verschillende achtergrond. Maak kennis en/of contact met de klantenraadleden Bodem+:

Contact

U kunt uw mening en suggesties over de dienstverlening van Bodem+ aan de klantenraad doorgeven. Wij zorgen voor concrete signalen, adviezen en acties richting Bodem+. Dus: heeft u een mening, vraag, of wilt u gewoon informatie over het reilen en zeilen van Bodem+ en hoe u daaraan kunt bijdragen, neem dan contact op met een van ons. Dank u wel voor uw bijdrage!

Theo Alink

Theo Alink

Provincie Zuid-Holland

Dienst Beheer Infrastructuur/District Landelijk Gebied/Bureau Onderhoud en Verbetering

e-mail: thj.alink@pzh.nl

Jan Spiegelaar

Jan Spiegelaar

Omgevingsdienst Groningen

Teamleider T&H (bouw@Ro, APV en bodem)

e-mail: JSpiegelaar@od-groningen.nl

Sietse

Sietse Altena

Omgevingsdienst West-Holland

Medewerker Bodem

email: s.altena@odwh.nl

Wim Sterk v2

Wim Sterk

Rijkswaterstaat

Adviseur Ruimte voor de Rivier

e-mail: wim.sterk02@rws.nl

Walter Jonkers v2

Walter Jonkers

Provincie Zeeland

Senior beleidsmedewerker Bodem en Ondergrond

e-mail: w.jonkers@zeeland.nl


Beeldmerk Bodem+