Bodemcontact- en werkgroepen

In de praktijk bestaat een sterke behoefte aan kennisuitwisseling tussen o.a. overheden, bedrijfsleven, projectontwikkelaars, notarissen en adviesbureau's die in hun werkveld met 'bodem' te maken hebben. Het gaat niet alleen om de uitwisseling van specifieke kennis, maar ook ervaringen, innovatieve ideeën en nieuwe ontwikkelingen.

Om aan deze behoefte invulling te geven zijn er in de praktijk diverse initiatieven gestart. De provinciale Bodemcontactgroep in Zeeland is hier een voorbeeld van. Deelnemende partijen als projectontwikkelaars, brancheverenigingen en grootsaneerders worden enerzijds op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op het gebied van bodem, anderzijds horen overheden waar men in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt en kunnen deze signalen verwerken in hun beleid.

Overzicht bodemcontactgroepen