Kennisarena Klimaat, Landbouw en Voedsel

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:00 tot
Aanmelddatum
Locatie
Jaarbeurs MeetUp Utrecht
Omschrijving

Op 22 mei 2018 heeft u als overheid de unieke kans om mede te bepalen  hoe twee grote projecten van start zullen gaan op de thema’s Klimaat en Landbouw en Voedsel die worden georganiseerd door het Uitvoeringsprogramma Convenant bodem en ondergrond (UP)  in het kader van de uitvraag over de concurrentiegerichte dialoog. Per thema wordt een aparte kennisarena georganiseerd.

Wat gaan we doen?

Tijdens speciale 1op1-dialogen krijgen overheden en consortia de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan en om eventuele samenwerking te bespreken. Consortia presenteren hun projectvoorstel aan de aanwezige overheden. Aan de hand van deze presentatie en een van te voren opgestuurde samenvatting, gaan de overheden in gesprek met het consortium. Overheden kunnen zo kenbaar maken wat ze belangrijk vinden en/of missen of kunnen bijdragen. Dit kan vervolgens gebruikt worden voor aanscherping van het voorstel. Daarnaast kunnen de overheden nagaan of en hoe zij aan voorgestelde projecten zouden kunnen bijdragen/deelnemen. De 1op1-dialogen zijn alleen toegankelijk voor het over consortium, kennisinstellingen en overheden.

tijd

Programma

09:00  09:30 Inloop
09:30  11:30 1op1-dialogen Klimaat
11:30  13:30 Etalage (kennismarkt waar consortia en kennisinstellingen        zich presenteren) en lunch voor beide thema’s.
13:30  15:30 1op1-dialogen Landbouw en Voedsel
15:30  16:00 Afsluitend drankje

Routebeschrijving Jaarbeurs MeetUp

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer informatie

Voor vragen kunt u terecht bij bodemplus@rws.nl. Meer informatie over het kennisprogramma en deze dialoog-fase is ook te vinden op bodemconvenant.nl

Aanmelden

Dit is uw kans om ervoor te zorgen dat de projecten die van start gaan ook daadwerkelijk de (kennis)vragen die u heeft behandelen. Dus meld u aan via bodemplus@rws.nl voor 18 mei.