Kennisarena Klimaat, Landbouw en Voedsel

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:00 tot
Aanmelddatum
Locatie
Jaarbeurs Media Plaza
Omschrijving

Op dinsdag 12 juni vindt de derde en laatste kennisarena plaats voor de thema’s Klimaat en Landbouw en Voedsel die worden georganiseerd door het Uitvoeringsprogramma Convenant bodem en ondergrond (UP), in het kader van de uitvraag gebaseerd op de concurrentiegerichte dialoog.

Wat gaan we doen?

Tijdens speciale 1op1-dialogen krijgen met name de overheden en consortia de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan en om eventuele samenwerking te bespreken. Consortia presenteren hun projectvoorstel aan de aanwezige overheden. Aan de hand van deze presentatie en een samenvatting van hun projectvoorstel, gaan de overheden in gesprek met het consortium. Overheden kunnen zo kenbaar maken wat ze belangrijk vinden en/of missen of kunnen bijdragen. Dit kan vervolgens gebruikt worden voor aanscherping van het voorstel. Daarnaast kunnen de overheden nagaan of en hoe zij aan voorgestelde projecten zouden kunnen bijdragen/deelnemen. De 1op1-dialogen zijn alleen toegankelijk voor het betreffende consortium, kennisinstellingen en overheden. Er zijn 5 projectvoorstellen voor het thema Landbouw en Voedsel en 1 projectvoorstel voor het thema Klimaat aangemeld.

De etalage (kennismarkt) geeft de mogelijkheid voor kennisinstellingen om hun expertise te laten zien. De consortia, overheden en niet aan consortia gelieerde bedrijven kunnen in gesprek over welke expertise van kennisinstellingen zij willen inzetten bij hun projectvoorstel.

Wilt u deelnemen aan de etalage met uw expertise als kennisinstelling, laat het ons dan uiterlijk 1 juni weten door een aparte e-mail te sturen naar bodemplus@rws.nl. Wij zullen dan een plek met een statafel voor u reserveren.

Programma (voorlopig)

Start

Eind

Activiteit Thema

09.00

09.30

Inloop

09.30

09.40

Introductie en procedure van de kennisarena

09.40

10.20

1 Duurzaam landgebruik in landbouwgebieden

Landbouw

10.20

11.00

2 Pre-Proposal Landbouw en Voedsel

Landbouw

11.00

11.40

3 De kubieke hectare

Landbouw

11.40

13.40

Kennismarkt en lunch

13.40

14.20

4 Pre- Proposal Landbouw en Voedsel Landbouw

14.20

15.00

5 Nationale Standaardindex voor het bepalen van de bodemgezondheid Landbouw

15.00

15.40

1 Klimaat Bodem en Ondergrond het DNA van de stad Klimaat

15.40

16.30

Napraat
Wij hopen velen van u of uw collega's te treffen op 12 juni: laten we  samen zorgen voor kennisprojecten die uw (kennis)vragen beantwoorden
Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer informatie

Voor vragen kunt u terecht bij bodemplus@rws.nl. Meer informatie over het kennisprogramma en deze dialoog-fase is ook te vinden op bodemconvenant.nl

Routebeschrijving Jaarbeurs Media Plaza

Aanmelden

Dit is de kans voor overheden om ervoor te zorgen dat de projecten die van start gaan ook daadwerkelijk de (kennis)vragen die zij hebben, behandelen. Dus meld u aan via bodemplus@rws.nl voor 8 juni. Deze uitnodiging mag u verder verspreiden naar collega’s van overheden.

Bedrijven die geen deel uit maken van een consortium of zich niet willen presenteren tijdens een 1-op1-dialoog, kunnen zich uiterlijk 1 juni aanmelden voor het onderdeel: kennismarkt, lunch en napraat door een e-mail te sturen naar bodemplus@rws.nl.